VEREJNÝ SEKTOR

Elektrické Vedenia – Plynové Potrubia – Telekomunikácie – Kabelové Rozvody – Alternatívne zdroje energie

ARGO je spoľahlivý dopravný prostriedok, ktorý dostane posádku aj na tie najnedostupnejšie miesta s nákladom určeným k oprave a správe elektrických stožiarov a vedenia, telekomunikačných stĺpov, vysielačov, kabelových vedení alebo zariadení pre výrobu obnoviteľnej energie, v akomkoľvek počasí. Obojživelné vlastnosti umožňujú voliť najpriamejšiu cestu zo stanoviska na stanovisko.  Argo zvládne náročný kamenitý terén, vodné prekážky i ťažké snehové podmienky. 

Vozidlá ARGO sú skonštruované tak, aby minimalizovali riziko iskier a skratov, čo výrazne zvyšuje bezpečnosť prevádzky v prostrediach s možnou prítomnosťou horľavého plynu v ovzduší.

Vozidlá ARGO je naviac možné dovybaviť mnohým potrebným užitkovým vybavením, ktoré je pre prácu v ťažkom teréne a poveternostných podmienkach nevyhnutné. Prídavné generátory, navijak alebo rôzne vylepšenia nákladového priestoru poskytnú posádke zvýšenú efektivitu a pohodlie pri práci.

Argo_Utility2 Argo_Utility5 Argo_Utility10 Argo_Utility19 

ROPNÝ A PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL

Geologický prieskum – Zememeračstvo – Stavba ciest – Podpora ťažby – Ochrana životného prostredia

Skúsenosti vozidiel ARGO nie sú viazané len na na našu planétu a výsledkom spolupráce s Kanadskou vesmírnou agentúrou ARGO vyvinulo špeciálne vozidlo na prieskum mesačného povrchu. Všetky takto nadobudnuté skúsenosti ARGO aplikuje pri konštrukcii svojich vozidiel, ktoré tak i v najťažších podmienkach prejavujú vynikajúcu odolnosť voči tomu najextrémnejšiemu prostrediu. 

Veľký nákladový priestor s mnohými možnosťami vylepšenia, výrazne zvyšuje operačný rádius posádky pri činnostiach vyžadujúcich dlhé presuny náročným terénom. Prvotné zameriavanie stavieb v odľahlom teréne je pomocou vozidiel ARGO jednoduchou záležitosťou. 

Veľká šetrnosť vozidiel ARGO naviac predurčuje tieto vozidlá pre prácu a prepravu v rozľahlých chránených krajinných oblastiach a prírodných rezerváciách. V prípade prírodných katastrof sú vozidlá ARGO výborným dopravným prostriedkom v náhle zmenenom teréne. Kompletne uzatvorené telo vozidla naviac zabraňuje úniku akýchkoľvek látok do okolitého prostredia, čím len zvýrazňuje snahu spoločnosti o zodpovedný prístup k prírode.  

 100_3164 Centaur ETV Oil & Gas Show Calgary June 2011 023 Oil & Gas Show Calgary June 2011 041

LESNÍCKY PRIEMYSEL

Ťažba dreva – Tvorba lesných ciest – Prevencia a hasenie požiarov – Prírodovedecký Výzkum 

Vozidlá ARGO sú viac než vhodné ako doplnkový podporný prostriedok pre akékoľvek operácie v zalesnenom teréne. Doplnková výbava ako navijak, prídavný trailer alebo i hasičská nadstavba poskytujú veľmi širokú škálu využitia. Vozidlá ARGO sa vyznačujú výbornou ťažnou silou a nosnosťou, ktorá má svoje opodstatnenie pri preprave ťažkých drevených nákladov. 

Vzhľadom na svoje určenie do extrémneho terénu vozidlá ARGO sú vhodným prostriedkom pri tvorbe nových ciest v ťažkom zalesnenom teréne v najodľahlejších a veľmi ťažko prístupných miestach.

Hasičské nadstavby poskytujú pre hasičské zbory výborný a spoľahlivý prostriedok k podpore hasenia lesných požiarov. Vozidlo je dovybaviteľné mnohými pomocnými prvkami vrátane penovej, či vodnej nádrže, hadice so špeciálnymi lesníckymi násadami.

Nízky povrchový tlak a veľká šetrnosť vozidiel ARGO vyplývajúca s uzatvorenosti tela znemožňujúceho únik pohonových kvapalín, ako i uspôsobiteľný nákladový priestor robia toto vozidlo výborným dopravným prostriedkom pri rôznych výzkumných expedíciách do odľahlého a náročného terénu v lesnatých oblastiach.

 Centaur_MiningExpl1 Centaur_MiningExpl10 Centaur_MiningExpl4 Centaur_MiningExpl12

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Poľnohospodársky postrek – Aplikácia na plážach  – Ďiaľkovo ovládané J5 – Desinsekcia priestorov

ARGO dokáže bezpečne vykonávať postrekové práce kdekoľvek je to potrebné. Nízké ťažisko a Safety Stability Factor (SSF) pomáha brániť prevráteniu i pri použití bezpilotného diaľkovo ovládaného vozidla J5.

Vozidlo J5, vzhľadom na jeho ovládateľnosť diaľkovým ovládaním, umožňuje postrek a aplikáciu životu nebezpečných látok v bežne nedostupných prostrediach, napríklad pri desinsekčných alebo deratizačných operáciách. Okrem toho je vozidlo plne obojživelné, čo umožňuje prepravu nákladu cez vodné prekážky.

Nízky tlak na zem naviac umožňuje prepravu veľmi šetrnú k poľnohospodárskym produktom, ale i výbornú použiteľnosť vozidla v prostrediach s hlbokým pieskom alebo blatom. Pri fungovaní na plážach je možné zvýšiť výkonnosť vozidla pridaním pásov, čo naviac úplne eliminuje akúkoľvek možnosť zapadnutia alebo zaseknutia.

SAM_0680 SAM_0686 SAM_0687 SAM_0689 

ZÁBAVNÝ A UŽITKOVÝ PRIEMYSEL

Podpora plavčíkov – Ekologický turizmus – Poľovníctvo – Prenájom v zážitkovom priemysle – Rybolov

Bez pásov je možné vozidlo ARGO používať ako podporu plavčíckych služieb pri vodných nádržiach.

Vozidlá ARGO nachádzajú využitie v mnohých zábavných odvetviach, ktoré sú orientované v náročnom teréne. Od výletov na safari, cez prenájom na presun lyžiarov v chladnom zimnom počasí, po zážitkový prenájom pri vodných plochách alebo na tankodromoch, ARGO je vždy spoločníkom, ktorý váš zážitok podporí svojou spoľahlivosťou.  

Okrem toho však ARGO slúži aj ako výborný prostiredok prvej reakcie v prípade akýchkoľvek nehôd, ktoré sa môžu stať v prevádzkach fungujúcich v naročnom teréne. Pomocou nosidiel typu Ferrno a špeciálnych úchytných rámov je možné transportovať zranené osoby z tých najodľahlejších miest.

Obojživelné vlastnosti a doplňková výbava pre pohodlné fungovanie na vodnej hladine robia z vozidiel ARGO ideálneho pomocníka pre chytanie rýb i v tých najťažšie prístupných miestach ako sú močiare, mokradiny alebo bažinaté rybníky.

Vzhľadom na výbornú nosnosť a veľký nákladový priestor je vozidlo ARGO užasným spoločníkom každého poľovníka. Zvládne odviezť ulovenú zver i z najodľahljších častí loveckých revírov. Vozidlo je naviac dovybaviteľné mnohými doplnkami, ktoré robia každú poľavačku príjemným zážitkom, či už sa jedná o držiaky na zbrane, alebo dodatočnú ochranu nákladového priestoru.  

 4237-351 7811_745 Argo_Land11 Argo_Mud1_0 Argo_Mud2 FR650-water-L KREX_TV_HDI (37) Norway 0076

SPRÁVA OSOBNÉHO MAJETKU

Mikro Farmárenie –  Zimná údržba – Správa dobytku a užitkovej zveri – Chalupárčenie 

Vozidlo ARGO predstavuje ľahšiu a úspornejšiu alternatívu ku bežnému traktoru, pričom si zachováva schopnosti zdolávať i ten najťažší terén na vašom pozemku. Je výborným pomocníkom pri akýchkoľvek opravách alebo presune materiálu alebo výbavy.

Schopnosť pripojenia prívesu a vysoka ťažná sila výrazne zvyšuje prepravnú kapacitu, ktorá ušetrí každému chalupárovi nejednu cestu so zásobami na prevádzky v odľahlom a náročnom teréne.

Voliteľná snehová radlica spolu so silným navijakom umožňuje spoľahlivú a pohodlnú údržbu príjazdových ciest alebo prejazd po čerstvo zasnežených cestách. Snehové superpásy naviac výrazne zvyšujú výkon vozidla v ťažkých snehových podmienkach i v hlbokom snehu.

 photo 27 photo2 photo7 photo19 photo44 photo50 photo53 Tractor & Trailer - reduced

HASIČSKÉ A ZÁCHRANÁRSKE OPERÁCIE

Pátracie operácie – Hasičské operácie – Núdzové zdravotné služby – Oprava vlakových koľají – Policajné operácie  – Chemické katastrofy

Široká škála pomocného vybavenia pre pátracie akcie dodáva vozidlu ARGO schopnosti pre náročné a dlhotrvajúce pátracie akcie v náročnom a ťažkom teréne v akomkoľvek počasí. ARGO dokáže priblížiť posádku k nehodám v najneprístupnejších miestach aj s veľkým nákladom potrebným pre úspešné zavŕšenie operácie a prepravu zranených osôb do bezpečia.

V prípade náhleho vypuknutia požiaru alebo úniku nebezpečných chemikálií sú vozidlá ARGO veľmi vhodným prostriedkom prvej odpovede. Vzhľadom na svoje špičkové terénne vlastnosti je ARGO schopné sa dostať rýchlo tam, kam ťažká technika nemá prístup, a tak má možnosť zabrániť prílišnému rozšíreniu požiaru alebo i úplné potlačenie vzplanutia v zárodku. Požiarne nádstavby zahrňujú vodnú i penovú nádrž včetne dlhej hasičskej hadice s nadstavbami. Naviac posádka môže byť vo vozidle ARGO plne oblečená do ochranných oblekov, čím sa výrayne zvyšuje mobilita potrebnej posádky.

Možnosti vybavenia výstražnými zariadeniami a rôznymi doplnkovými ochrannými prvkami predurčujú vozidlá ARGO i ako podporný dopravný prostriedok pre bezpečnostné zložky a policajné orgány. Terénne vlastnosti a možnosť pripevnenia nosidiel umožňuje vozidlám ARGO prepraviť zranených príslušníkov bezpečnostných zložiek rýchlo a bezpečne z oblastí, kde prepuklo násilie.   

Vozidlá ARGO sú naviac i upraviteľné pre prevádzku na železničných tratiach, kde v mnohých oblastiach slúžia ako prostriedok rýchlej odpovede na traťové poruchy.

 8853-279 8853-282 8853-289 8853-295 8853-421 8853-465 Argo_EMS1 CET Close Rear left CET Close Rear left_mensi CET-leftview-DSC_6906-sw EMS-1 EMS-11

ZÁCHRANNÉ AKCIE PRI PRÍRODNÝCH KATASTROFÁCH 

Záplavy a Povodne – Zemetrasenia – Ničivé búrky a vetry – Snehové búrky a lavíny

Neočakávané drastické zmeny počasia často spôsobia výrazné škody na majetku a často zneprístupnia terén do takej miery, že skoro žiadna technika sa nedostane na potrebné miesta. Vozidlá ARGO patria medzi tie, ktoré vašu posádku dostanú najďalej i v tom najzdevastovanejšom teréne. Vysoká ťažná kapacita je výborne využiteľná pri odpratávaní velkých telies.

Možnosti výbavy ako napríklad snehové pásy alebo konvertibilná strecha s predným sklom poskytujú posádke dodatočný komfort a pohodlnosť pri jazde i v náročných zimných podmienkach a v hlbokom snehu.

Pri záplavách je obojživelná schopnosť ARGO nedoceniteľnou vlastnosťou. Terénne schopnosti umožňujú vozidlu zdolávať ťažký terén vytvorený  rozvodnenými riekami a dostať tak vzácne vybavenie do bezpečia.  

4237-272 7490_600 7490_612 7811_069

SEKTOR OBRANY

Taktické vozidlá – Bezpilotné taktické vozidlá – Tankové ciele – Odmínovacie operácie – Humanitárna pomoc – Nebezpečný prieskum

Dnešné vojenské a mierotvorné operácie sú jedným z prostredí, kde je využitie vozidiel ARGO veľmi bežné. Ako prepravný prostriedok pre osoby i výbavu, ale i podporný prostriedok pre technické alebo humanitárne posádky , ARGO slúži verne ako spoľahlivý člen akýchkoľvek zložiek.   

Diaľkovo ovládané vozidlá sa výborne hodia na prieskum nebezpečných oblastí zamorených bojovými plynmi alebo zamínované posádkovými mínami. Ľudská sila sa tak nemusí vystavovať žiadnemu nebezpečiu. Špeciálne odmínovacie nadstavbu naviac výrazne zlepšujú schopnosti bezpilotných vozidiel ARGO nájsť a zneškodniť i starostlivo schované protiposádkové míny. 

Excelentná pohyblivosť v rozmočenom, bahnitom a hrboľatom teréne bojových cvičísk nachádzajú vozidlá ARGO uplatnenie ako cvičné tankové cieľe. Bezpilotné vozidlá sú naviac programovateľné, aby automaticky vykonávali prednastavený pohybový program.

100_1483_edited 105_chopper_(600x450)v1 182_DSC00021(450X600)v1 184_DSC00025(450X600)v1 185_DSC01923(450X600)v1 11169783_417351058446967_1086929317259732119_o IMG_5972 IMGP0239 

 

argo logo