Obchodne informácie

– Ceny vozidiel i príslušenstva zahrnujú colné a manipulačné poplatky.

– Doprava z Kanady až na miesto určenia nie je v cenách zahrnutá.

– Vozidlo a príslušenstvo je prepravované v zakonzervovanom stave a po doručení je potrebné vykonať aktiváciu vozidla, resp. inštaláciu príslušenstva. 

– Aktiváciu vozidla a inštaláciu príslušenstva je možné vykonať i vo vlastnej réžii.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, pripravíme pre Vás ponuku podľa Vašich prianí.